OVER WAVES & CURRENTS

Er zijn om het verschil te maken

Dr. Alice K. Burridge

Leuk je te ontmoeten. Ik ben Alice Burridge. Ik werkte jarenlang in de wetenschap. In 2012 startte ik met wat nu Stichting Hoogbegaafd! is. Deze expertise breng ik mee naar het levenswerk dat je nu voor je ziet: Waves & Currents.

Met Waves & Currents begeleid ik uitzonderlijk hoogbegaafde volwassenen met persoonlijke ontwikkeling in hun leven, werk en onderneming. Ook sta ik personen en organisaties die hen faciliteren bij om dat zo optimaal mogelijk te doen.

MISSIE

  • Persoonlijke ontwikkeling. Juist hoogbegaafde personen moeten alle kansen nemen om het beste te halen uit hun persoonlijke en maatschappelijke leven. Niet gebaseerd op verwachtingen van anderen, wél op basis van eigen interesses en keuzes. Ik zorg ervoor dat hoogbegaafden in dit veranderproces hun eigen grote denkkracht optimaal benutten. Want juist op die manier komen zij het beste tot ontwikkeling.

  • Kennisontwikkeling. Er gaan veel mythes rond over hoogbegaafdheid. Niet altijd met de meest zuivere intenties. Hoogbegaafden kunnen daar soms zelf in gaan geloven, waardoor ze zichzelf tekort doen. Dit tracht ik te voorkomen.

  • Ondernemende ontwikkeling. Veel hoogbegaafden ondernemen, willen dat graag, of hebben een ondernemende houding zonder dat ze daadwerkelijk een onderneming hebben. Hoogbegaafde ondernemers of hoogbegaafden met interesse in het ondernemerschap kunnen dit met mij uitdiepen.

WHAT’S IN A NAME

Golven en stromingen. Ze vormen een eindeloze metafoor voor het leven en alle gebeurtenissen daarin. Je stond vast wel eens met je voeten in de branding, denkend over wat zich allemaal heeft afgespeeld, zou kunnen afspelen en zal afspelen in de oceaan. Allemaal mogelijkheden.

Of je verwonderde jezelf over haar duizenden kleurnuances, afhankelijk van de tijd van de dag, het seizoen en de locatie. Allemaal omstandigheden.

Over geologische tijdschalen vervormde de oceaan zich, maar ze verdween nooit. Ze verlegde haar stromingen, haalde het oude naar boven, deed het koude zinken aan haar randen. De oceaan blijft en brengt je terug naar je oorsprong, waar je talenten liggen.

Daar wil ik met je naartoe, zodat je vervolgens in het hier en nu een zo groot mogelijke golf teweeg mag brengen, die op grotere schaal voor verandering zorgt, oftewel een stroming teweegbrengt.

HOE WIJ KUNNEN SAMENWERKEN