SOMS GEBEURT ER NIETS ALS JIJ NIET DEGENE BENT DIE IETS DOET

Een tijd geleden was ik actief als panellid van de Delphi-study hoogbegaafde volwassenen. Deze studie, die nog wordt gepubliceerd, beoogt in kaart te brengen waarop de internationale onderzoeksagenda zich moet focussen. Eerder schreef ik over elk van de drie ronden een bericht (#1 / #2 / #3) en daarin benadrukte ik ook de populatie uitzonderlijk en extreem hoogbegaafden. Er is in totaal weinig onderzoek gedaan naar hoogbegaafde volwassenen, maar over uitzonderlijk hoogbegaafde volwassenen is vrijwel niets geschreven.

Internationale onderzoeksagenda. Instituten. Academische procedures. Ik besloot er niet op de wachten. Soms moet je “het lot” in eigen handen nemen (al klinkt dat een beetje zwaar op de hand).

Waarom onderzoek naar uitzonderlijk hoogbegaafde volwassenen?

Op 20 januari vond ik aanleiding om nu toch echt in actie te komen. Ik organiseerde toen een bijeenkomst voor uitzonderlijk hoogbegaafde volwassenen. Daar werd geopperd dat we meer moeten kijken naar wat er van binnenuit gebeurt in plaats van dat we ergens heen gaan om informatie te krijgen over uitzonderlijke hoogbegaafdheid, terwijl daar nog amper onderzoek naar gedaan is. Waar er al van wordt gerept, gaat het veelal over kinderen of simpelweg over testscores van 145+. De gedachte om in actie te komen leefde bij mij ook al langer, maar nu was er een goede aanleiding en had ik net iets meer tijd dan voorheen.

Tot dusver heb ik de eerste ronde van het onderzoek uitgezet onder de leden van de Facebookgroep “Uitzonderlijk Hoogbegaafd! Volwassenen” van Stichting Hoogbegaafd!, van waaruit ik ook de bijeenkomst organiseerde.

Doelstellingen

De doelen van de studie zijn onder andere om:

  1. te kijken of en welke consensus er bestaat over de terminologie en het concept van uitzonderlijke hoogbegaafdheid;
  2. begrip te krijgen van uitzonderlijke hoogbegaafdheid bij volwassenen op zijnsniveau;
  3. meer inzicht te krijgen in op welke wijze uitzonderlijk hoogbegaafden zich optimaal ontwikkelen in een richting die bij hen past: wat daarvoor nodig is en wat juist niet;
  4. te kijken of het nodig is om ook in bredere zin (maatschappelijk, bij anders begaafden) aandacht te krijgen voor (uitzonderlijke) hoogbegaafdheid en de diversiteit daarin;
  5. door deelnemers zelf aan te vullen doelstellingen gaandeweg uit te diepen. Deze studie kent dus veel mogelijkheden en mogelijke deelthema’s om op in te zoomen. Ook kunnen deze deelthema’s vanuit een longitudinaal (tijdsgebonden) en eventueel ook een internationaal (buiten Nederland en Vlaanderen) perspectief worden beschouwd. De deelnemers worden aangemoedigd om van deze gelegenheid gebruik te maken door zelf suggesties in te brengen.

Over de planning kan ik geen uitspraak doen, maar in principe vindt de studie doorlopend plaats, al naar gelang er weer nieuwe mensen worden toegelaten tot de Facebookgroep Uitzonderlijk Hoogbegaafd! Volwassenen (en/of alternatieve manieren, o.a. als je geen Facebook hebt) en kunnen deelnemers op elk moment aan een bepaalde ronde deelnemen. Voor elke ronde mag je getest zijn, maar dat is niet noodzakelijk of verplicht.

De uitkomsten kunnen leiden tot (tussen)rapportages en artikelen gepubliceerd op deze website en/of die van Stichting Hoogbegaafd! en/of in een wetenschappelijk artikel, uitgebreid onderzoekrapport, boek en informerende presentaties.

Hoe waarborg ik de privacy en benodigde anonimiteit van de deelnemers?

Antwoorden op enquêtevragen worden in geanonimiseerde vorm opgeslagen, geanalyseerd en gerapporteerd conform de wetenschappelijke methode. De geanonimiseerde wijze vraagt aan deelnemende personen om een random twaalfcijferige/letterige code in te vullen en ook voor zichzelf te registreren. Tijdens enig vervolgonderzoek kunnen ze deze code opnieuw opgeven en dan kunnen deze nummers gelinkt worden, om zo mogelijke correlaties tussen verschillende onderzochte fenomenen te kunnen traceren en de empirische waarde van het totaal te vergroten. Er zal geen sprake zijn van testen of hersenscans als onderdeel van het onderzoek.

Het is ook voor mij van het grootste belang om zorgvuldig en integer met de door deelnemers ingevulde informatie om te gaan.

Ben je uitzonderlijk hoogbegaafd en ben je aangesloten bij Uitzonderlijk Hoogbegaafd! Volwassenen? Wil je daarvan lid worden en mij een motivatie sturen? En/of wil je deelnemen aan het onderzoek? En/of updates ontvangen om op de hoogte te blijven? Aarzel niet en neem contact op. (info at wavesandcurrents.eu)

Vond je het fijn om dit artikel te lezen? Vergeet het dan niet te delen en schrijf je hieronder in voor toekomstige updates!